Contributie

Eventuele meerkosten zijn afhankelijk van keuzes en wensen, zoals:

 • Rouwkaarten, drukkosten en porto
 • De opbaring; thuis, uitvaartcentrum of elders
 • Rouwadvertentie(s)
 • Bloemen
 • Uitvaartspreker
 • Een andere uitvaartkist
 • Condoleance, consumpties en bediening
 • Mortuariumkosten ziekenhuis of verzorgingshuis
 • Kerkhuur/zaalhuur o.i.d.
 • Crematoriumkosten en consumpties e.d.
 • Begraafplaatskosten: huren/kopen graf, onderhoud
 • Grafmonument, urnmonument
 • Dankkaarten, dankadvertentie in een krant
 • Rouwauto; overbrengen naar de kerk of andere locatie voor de uitvaart
 • Wachttijd of extra kilometervergoeding
 • Administratie- en reiskosten
 • Geluidsinstallatie, geluidsopname
 • Kosten buiten werk gebied van de vereniging

Het bestuur adviseert een bedrag bij te verzekeren voor eventuele meerkosten. De hoogte van deze bijverzekering is geheel naar eigen inzicht.

Om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van de vereniging, dient u vanaf uw 18e jaar lid te zijn van onze vereniging of u kunt zich op latere leeftijd inkopen door storting van een inkoopsom deze is afhankelijk van uw leeftijd.
Voor het juiste bedrag van de inkoopsom kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie.